Outplacement

Out-
placement

 

Fratrædelse - og karriererådgivning

Når en virksomhed må afslutte samarbejdet med en medarbejder, tænker de fleste virksomhedsledere ansvarligt. Afskedigelsen skal ske etisk korrekt af hensyn til virksomhedens ry og omdømme som en attraktiv arbejdsplads - og af hensyn til den afskedigede. Alligevel vil den afskedigede medarbejder ofte føle sig meget alene i den nye situation og have behov for at komme "rigtigt" videre.


People Capital Partner rådgiver virksomheden inden afskedigelsen, og vi står klar med rådgivning af den afskedigede lige fra de akutte personlige bekymringer til det lykkes at se på de nye muligheder og vælge den rette karrierevej fremad. 

En anden gruppe, der vælger at få karriererådgivning, er de ledere og medarbejdere, som ønsker en ny karrieremæssig udvikling. De tager typisk selv initiativ til at opsøge professionel karriererådgivning. 

Uanset om en henvendelse om karriererådgivning sker på arbejdsgiverens foranledning eller på eget initiativ, er der tale om individuelle forløb, der er skræddersyet til den enkeltes personlige behov.

Et forløb indeholder gerne:

1. Afklaring af den hidtidige karriere


Målet er, at man er i stand til at fortælle andre, hvad man kan og vil. Det kan man, når kompetencer og karriereværdier er afdækket. Når man kan svare på spørgsmålene: Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? - så er man klar til at lægge en strategi for at nå i mål.
 
2. Muligheder


En strategi udarbejdes, som skal bringe karrieren videre. Det kan inkludere personanalyse, optimering af CV, hvordan netværket kan bruges som et aktiv, redskaber til kortlægning af jobmarkedet, m.v.

Form og indhold

Forløbene aftales individuelt og kan spænde fra enkelte samtaler til længerevarende forløb alt efter behov. 

Aftale

Der indgås en aftale med den betalende part (typisk virksomheden).

Partnerskab - Rekruttering & Search - Kandidatvurdering