Search

Rekruttering
&
Search

 

Rekruttering omfatter de aktiviteter, der knytter sig til at besætte ledige stillinger i virksomheden. Rekruttering kan både være i forhold til eksisterende stillinger og nye stillinger.

Search eller headhunting er en systematisk proces, hvor man på baggrund af en grundig analyse af stillingens succeskriterier, og de heraf afledte krav, iværksætter en struktureret proces til at aktivere kandidater, der ikke selv er aktivt jobsøgende.

Udvælgelse gennemføres for at sikre beslutningsgrundlag for kandidat og klient, med målsætningen om det bedste match samt foretage en vurdering af hvilken kandidat, der vil skabe størst forretningsmæssig værdi.

I dagens job – og kandidatmarked er det vigtigt at udvælge det rette ”bytte”, selvom det kan være fristende at skynde sig at ansætte en ”god nok” kandidat.