keyhole.jpg
Kandidatvurdering?Når beslutningen omkring opstart af et samarbejde mellem en virksomhed og en potentiel ny medarbejder skal træffes, har begge parter brug for, at beslutningen træffes på et så gennemarbejdet grundlag som muligt.
De fleste virksomheder ’tilbyder’ en kandidat jobbet, hvorefter kandidaten formodes at acceptere og takke.
Sådan er mange rekrutteringsprocesser skruet sammen, men reelt burde specielt virksomheden ændre syn på beslutningsfasen, således at virksomheden tilbyder kandidaten ansættelse og kandidaten tilbyder virksomheden sin arbejdskraft.
Det er matchet mellem virksomheden og kandidaten, der er afgørende!!
En rekruttering er først succesfuld, når den er en succes og en gevinst for begge parter og samarbejdet har fungeret i minimum nogle år.
En kandidatvurdering kan bidrage til denne proces og giver mange svar.
Kort og godt 
En kandidatvurdering  er et intensivt forløb i den kritiske beslutningsfase til slut, hvor et ekstra sæt kvalificerede øjne vurderer den eller de sidste 2-3 slutkandidater og hvor kandidaten får mulighed for at vende nogle af sine forbehold med en uvildig.

Hvorfor? - Hvor lang tid tager det? - Dyrt at lade være - Ekstra forsikring - De tre faser