keyhole.jpg
Hvorfor gennemføre kandidatvurdering?Hvor mange virksomheder bruger lang tid på at skrive stillingsopslag, læse ansøgninger, og have kandidater til samtale, går den sidste fase ofte forbløffende stærkt. Nu vil man gerne have en kandidat i hus hurtigst muligt.
Svigt af dømmekraften

Men det kan være dyrt, hvis dømmekraften svigter på falderebet,, hvilket bl.a. kan skyldes

   - tidspres

   - manglen på andre relevante kandidater

   - konkurrence fra andre virksomheder, der har tilbud klar til den pågældende kandidat

   - vi er i tvivl, men ’det går nok’

   - referencer er ikke taget

   - sparring med en uvildig er ikke sket

   - man er blevet forblændet.

Grundig slutfase
Det kan være fristende at afslutte en lang og alligevel intens rekrutteringsproces, hvor udfærdigelse af annonce, læsning og sortering af ansøgninger, indkaldelser af kandidater, koordinering og gennemførsel af samtaler, forhandlinger, etc. langt om længe er mundet ud i, at den ’rigtige’ kandidat er fundet.
Vi har alle stået i den situation, at der undervejs er givet lidt køb på kvalifikationer, det være sig faglige såvel som personlige, man har stirret sig blind.
Derfor er der sund fornuft i at have en grundig slutfase, hvor en erfaren konsulent går i dybden med kandidatens analytiske færdigheder og personlighed ud fra tests, track record (referencer) og dybdeinterview, for til sidst at vurdere om, der er et fagligt og personligt match mellem de stillede krav og profilen.
En kandidatvurdering gør, at beslutningen diskuteres med en uvildig sparringspartner.

Definition  - Hvorfor lave den? - Hvor lang tid? - Dyrt at lade være - Ekstra forsikring - De tre faser